27. k návrhu na rozpracování usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které°se°konalo ve dnech 25. - 26. 9. 2023

27. k návrhu na rozpracování usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které°se°konalo ve dnech 25. - 26. 9. 2023

Suggestion Number:
Resolution Number: 0691/RMČ/2023
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0691/RMČ/2023
ze dne 05.10.2023
k návrhu na rozpracování usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo ve dnech 25. - 26. 9. 2023 Rada městské části Praha 10

I. ukládá

 1. k usnesení 5/9/2023, úkol 1.1.

   

  Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, postupovat při pronajímání nebytových prostor svěřených městské části Praha 10 v souladu se Zásadami hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10 schválenými dle bodu II. usnesení ZMČ č.°5/9/2023

  Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

  Termín plnění: 31.03.2024

  0

 2. k usnesení 5/9/2023, úkol 1.2.

   

  Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, zajistit vydání Zásad hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha°10 dle bodu II. usnesení ZMČ č. 5/9/2023 v°interním systému norem QMS

  Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

  Termín plnění: 31.10.2023

  0

 3. k usnesení 5/10/2023, úkol 1.1.

   

  Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, rozhodnout o ostatních náležitostech kupních smluv dle bodu II. b) usnesení ZMČ č. 5/10/2023 a zajistit jejich uzavření s kupujícími 

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 29.12.2023

  0

 4. k usnesení 5/14/2023, úkol 2.1.

   

  Bc. Pavlu Petříkovi, vedoucímu OSO, zajistit realizaci poskytnutí finančních prostředků v°rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče v souladu s°uzavřenými veřejnoprávními smlouvami o poskytnutí dotace dle bodu I.°f) usnesení ZMČ č. 5/14/2023

  Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

  Termín plnění: 20.11.2023

  0

 5. k usnesení 5/17/2023, úkol 1.1.

   

  JUDr. Janě Hatalové, MBA, tajemnici, předložit ZMČ Praha 10 informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 3. čtvrtletí roku 2023

  Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

  Termín plnění: 30.12.2023

  0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
27. k návrhu na rozpracování usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které°se°konalo ve dnech 25. - 26. 9. 2023
Suggestion Number:
Resolution Number: 0691/RMČ/2023
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Attached Documents (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...