13. k návrhu na uzavření dodatku číslo 5 ke Smlouvě o poskytování tiskových služeb, číslo smlouvy 2019/OHS/0162 s OFFICE CENTRUM, s. r. o., se sídlem Českobrodská 53, 190°11 Praha 9, IČO 271 43 562

13. k návrhu na uzavření dodatku číslo 5 ke Smlouvě o poskytování tiskových služeb, číslo smlouvy 2019/OHS/0162 s OFFICE CENTRUM, s. r. o., se sídlem Českobrodská 53, 190°11 Praha 9, IČO 271 43 562

Suggestion Number:
Resolution Number: 0677/RMČ/2023
Suggestor: Pobuda Mikuláš
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0677/RMČ/2023
ze dne 05.10.2023
k návrhu na uzavření dodatku číslo 5 ke Smlouvě o poskytování tiskových služeb, číslo smlouvy 2019/OHS/0162 s OFFICE CENTRUM, s. r. o., se sídlem Českobrodská 53, 190 11 Praha 9, IČO 271 43 562 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření dodatku číslo 5 ke Smlouvě o poskytování tiskových služeb, číslo smlouvy 2019/OHS/0162 s OFFICE CENTRUM, s. r. o., se sídlem Českobrodská 53, 190 11 Praha°9, IČO 271 43 562 

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Lukáši Karáskovi, vedoucímu OIN, podepsat dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytování tiskových služeb, číslo smlouvy 2019/OHS/0162 s OFFICE CENTRUM, s. r. o., se sídlem Českobrodská 53, 190 11 Praha 9, IČO 271 43 562

    Zodpovídá: Ing. Lukáš Karásek, vedoucí odboru informatiky

    Termín plnění: 10.10.2023

    0

 
Předkladatel: Mikuláš Pobuda, uvolněný člen RMČ
13. k návrhu na uzavření dodatku číslo 5 ke Smlouvě o poskytování tiskových služeb, číslo smlouvy 2019/OHS/0162 s OFFICE CENTRUM, s. r. o., se sídlem Českobrodská 53, 190°11 Praha 9, IČO 271 43 562
Suggestion Number:
Resolution Number: 0677/RMČ/2023
Suggestor: Pobuda Mikuláš

Attached Documents (9)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...