28. k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o Dílo č. 2023/OMP/1233 „Výměna ZTI pavilonu C, D, ZŠ Švehlova 2900/12, Praha 10“

28. k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o Dílo č. 2023/OMP/1233 „Výměna ZTI pavilonu C, D, ZŠ Švehlova 2900/12, Praha 10“

Suggestion Number:
Resolution Number: 0692/RMČ/2023
Suggestor: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0692/RMČ/2023
ze dne 05.10.2023
k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o Dílo č. 2023/OMP/1233 „Výměna ZTI pavilonu C, D, ZŠ Švehlova 2900/12, Praha 10“ Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2023/OMP/1233 na akci „Výměna ZTI pavilonu C, D, ZŠ Švehlova 2900/12, Praha 10“, se společností Technik Stav LTE, s. r. o., IČO 036 08 361, se sídlem Berlínská 1491/9, 102 00 Praha 10, dle důvodové zprávy a°částí č. III. - V. předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, podepsat Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo, schválený v bodě I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 09.10.2023

    0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, místostarostka
28. k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o Dílo č. 2023/OMP/1233 „Výměna ZTI pavilonu C, D, ZŠ Švehlova 2900/12, Praha 10“
Suggestion Number:
Resolution Number: 0692/RMČ/2023
Suggestor: Koumarová Olga

Attached Documents (6)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...