23. k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic u°organizace Mateřská škola U Vršovického nádraží, Praha 10, Sámova 1529/2a, příspěvková organizace

23. k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic u°organizace Mateřská škola U Vršovického nádraží, Praha 10, Sámova 1529/2a, příspěvková organizace

Suggestion Number:
Resolution Number: 0687/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0687/RMČ/2023
ze dne 05.10.2023
k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic u organizace Mateřská škola U Vršovického nádraží, Praha 10, Sámova 1529/2a, příspěvková organizace Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. pro organizaci Mateřská škola U Vršovického nádraží, Praha 10, Sámova 1529/2a, příspěvková organizace, převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 150 tis. Kč na dofinancování dostavby venkovní učebny

    0

 

II. ukládá

  1. PhDr. Romanu Vaculkovi, vedoucímu OŠK, zajistit informování ředitelky organizace Mateřská škola U Vršovického nádraží, Praha 10, Sámova 1529/2a, příspěvková organizace, dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: PhDr. Roman Vaculka, vedoucí Odboru školství

    Termín plnění: 19.10.2023

    0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
23. k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic u°organizace Mateřská škola U Vršovického nádraží, Praha 10, Sámova 1529/2a, příspěvková organizace
Suggestion Number:
Resolution Number: 0687/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...