7. k návrhu na rozdělení účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na akci: „Rekonstrukce secesní školy Strašnická“ v odvětví 0083 - Správa majetku

7. k návrhu na rozdělení účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na akci: „Rekonstrukce secesní školy Strašnická“ v odvětví 0083 - Správa majetku

Suggestion Number:
Resolution Number: 0671/RMČ/2023
Suggestor: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0671/RMČ/2023
ze dne 05.10.2023
k návrhu na rozdělení účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na akci: „Rekonstrukce secesní školy Strašnická“ v odvětví 0083 - Správa majetku Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. rozdělení účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na akci: „Rekonstrukce secesní školy Strašnická“, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

    0

 

II. ukládá

  1. Mgr. Adriáně Matisové, pověřené zastupováním vedoucí/ho OEKm provést změnu v°rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2023 dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Mgr. Adriána Matisová, pověřena zastupováním vedoucí/ho ekonomického odboru

    Termín plnění: 15.10.2023

    0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, místostarostka
7. k návrhu na rozdělení účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na akci: „Rekonstrukce secesní školy Strašnická“ v odvětví 0083 - Správa majetku
Suggestion Number:
Resolution Number: 0671/RMČ/2023
Suggestor: Koumarová Olga

Attached Documents (4)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...