8. k návrhu na rozdělení 2. části účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ze SFŽP na°akci: „EU - Snížení energetické náročnosti ZŠ MŠ U Roháčových kasáren 5.1a - projekt č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011206 a EU - Snížení energetické náročnosti MŠ°U°Roháčových kasáren 5.1b - projekt č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011208“ v°odvětví 0083 - Správa majetku

8. k návrhu na rozdělení 2. části účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ze SFŽP na°akci: „EU - Snížení energetické náročnosti ZŠ MŠ U Roháčových kasáren 5.1a - projekt č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011206 a EU - Snížení energetické náročnosti MŠ°U°Roháčových kasáren 5.1b - projekt č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011208“ v°odvětví 0083 - Správa majetku

Suggestion Number:
Resolution Number: 0672/RMČ/2023
Suggestor: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0672/RMČ/2023
ze dne 05.10.2023
k návrhu na rozdělení 2. části účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ze SFŽP na akci: „EU - Snížení energetické náročnosti ZŠ MŠ U Roháčových kasáren 5.1a - projekt č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011206 a EU - Snížení energetické náročnosti MŠ U Roháčových kasáren 5.1b - projekt č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011208“ v odvětví 0083 - Správa majetku Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. rozdělení účelové investiční dotace státního rozpočtu ze SFŽP na akci: „EU - Snížení energetické náročnosti ZŠ MŠ U Roháčových kasáren 5.1a°-°projekt č.°CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011206 a EU°-°Snížení energetické náročnosti MŠ U°Roháčových kasáren 5.1b - projekt č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011208“, dle°přílohy č.°1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

  0

 2. změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků v rámci odvětví 0083, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení (příloha č. 2 předloženého materiálu)

  0

 

II. ukládá

 1. Mgr. Adriáně Matisové, pověřené zastupováním vedoucí/ho OEK, provést změnu v°rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2023 dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Mgr. Adriána Matisová, pověřena zastupováním vedoucí/ho ekonomického odboru

  Termín plnění: 15.10.2023

  0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, místostarostka
8. k návrhu na rozdělení 2. části účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ze SFŽP na°akci: „EU - Snížení energetické náročnosti ZŠ MŠ U Roháčových kasáren 5.1a - projekt č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011206 a EU - Snížení energetické náročnosti MŠ°U°Roháčových kasáren 5.1b - projekt č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011208“ v°odvětví 0083 - Správa majetku
Suggestion Number:
Resolution Number: 0672/RMČ/2023
Suggestor: Koumarová Olga

Attached Documents (5)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...