5. k návrhu na přidělení 2 bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7

5. k návrhu na přidělení 2 bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7

Suggestion Number:
Resolution Number: 0669/RMČ/2023
Suggestor: Kašpar David, MgA.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0669/RMČ/2023
ze dne 05.10.2023
k návrhu na přidělení 2 bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. přidělení bytu v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 paní                                  , dle důvodové zprávy Centra sociální a°ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

    0

  2. přidělení bytu v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 panu                                    , dle důvodové zprávy Centra sociální a°ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o., která je přílohou č. 2 předloženého materiálu

    0

 
Předkladatel: MgA. David Kašpar, místostarosta
5. k návrhu na přidělení 2 bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7
Suggestion Number:
Resolution Number: 0669/RMČ/2023
Suggestor: Kašpar David, MgA.

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...