20. k návrhu na čerpání fondu investic u příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10

20. k návrhu na čerpání fondu investic u příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10

Suggestion Number:
Resolution Number: 0684/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0684/RMČ/2023
ze dne 05.10.2023
k návrhu na čerpání fondu investic u příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. pro organizaci Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 1035/6, příspěvková organizace, čerpání finančních prostředků z fondu investic do výše 85 tis. Kč na tvorbu webových stránek školy a pro organizaci Mateřská škola, Praha 10, Bajkalská 1534/19, příspěvková organizace, čerpání finančních prostředků z fondu investic do výše 102°tis°Kč na pořízení podlahového mycího stroje

    0

 

II. ukládá

  1. PhDr. Romanu Vaculkovi, vedoucímu OŠK, zajistit informování ředitelky organizace Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 1035/6, příspěvková organizace a°ředitelky°organizace Mateřská škola, Praha 10, Bajkalská 1534/19, příspěvková organizace, dle°bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: PhDr. Roman Vaculka, vedoucí Odboru školství

    Termín plnění: 19.10.2023

    0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
20. k návrhu na čerpání fondu investic u příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10
Suggestion Number:
Resolution Number: 0684/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...