21. k žádosti organizace Mateřská škola, Praha 10, Bajkalská 1534/19, příspěvková organizace, o bezúplatný převod svěřeného majetku

21. k žádosti organizace Mateřská škola, Praha 10, Bajkalská 1534/19, příspěvková organizace, o bezúplatný převod svěřeného majetku

Suggestion Number:
Resolution Number: 0685/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0685/RMČ/2023
ze dne 05.10.2023
k žádosti organizace Mateřská škola, Praha 10, Bajkalská 1534/19, příspěvková organizace, o bezúplatný převod svěřeného majetku Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. bezúplatný převod svěřeného majetku z organizace Mateřská škola, Praha 10, Bajkalská 1534/19, příspěvková organizace na organizaci Mateřská škola, Praha 10, Omská 1354/6, příspěvková organizace a na organizaci Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

   

  0

 

II. ukládá

 1. PhDr. Romanu Vaculkovi, vedoucímu OŠK, zajistit informování ředitelky organizace Mateřská škola, Praha 10, Bajkalská 1534/19, příspěvková organizace, ředitelky organizace Mateřská škola, Praha 10, Omská 1354/6, příspěvková organizace a ředitele organizace Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace, dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: PhDr. Roman Vaculka, vedoucí Odboru školství

  Termín plnění: 19.10.2023

  0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
21. k žádosti organizace Mateřská škola, Praha 10, Bajkalská 1534/19, příspěvková organizace, o bezúplatný převod svěřeného majetku
Suggestion Number:
Resolution Number: 0685/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...