6. k návrhu na schválení podání Žádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu adiktologických služeb pro městské části pro rok 2024

6. k návrhu na schválení podání Žádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu adiktologických služeb pro městské části pro rok 2024

Suggestion Number:
Resolution Number: 0670/RMČ/2023
Suggestor: Kašpar David, MgA.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0670/RMČ/2023
ze dne 05.10.2023
k návrhu na schválení podání Žádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu adiktologických služeb pro městské části pro rok 2024 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. podání Žádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu adiktologických služeb pro městské části pro rok 2024, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. arch. Martinu Valovičovi, starostovi MČ Praha 10, podepsat Žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu adiktologických služeb pro městské části pro rok 2024, schválenou dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing.arch. Martin Valovič, starosta

  Termín plnění: 12.10.2023

  0

 2. Bc. Pavlu Petříkovi, vedoucímu OSO, podat Žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu adiktologických služeb pro městské části pro rok 2024, podepsanou dle bodu II.1. tohoto usnesení 

  Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

  Termín plnění: 13.10.2023

  0

 
Předkladatel: MgA. David Kašpar, místostarosta
6. k návrhu na schválení podání Žádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu adiktologických služeb pro městské části pro rok 2024
Suggestion Number:
Resolution Number: 0670/RMČ/2023
Suggestor: Kašpar David, MgA.

Attached Documents (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...