10. k návrhu na přiznání dočasné slevy z nájmu služebního bytu v ZŠ U Vršovického nádraží 950/1

10. k návrhu na přiznání dočasné slevy z nájmu služebního bytu v ZŠ U Vršovického nádraží 950/1

Suggestion Number:
Resolution Number: 0674/RMČ/2023
Suggestor: Lojda Radek, Bc.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0674/RMČ/2023
ze dne 05.10.2023
k návrhu na přiznání dočasné slevy z nájmu služebního bytu v ZŠ U Vršovického nádraží 950/1 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. dočasnou slevu ve výši 20 %, tj. 20.259 Kč, z nájmu služebního bytu v Základní škole Praha 10, U Vršovického nádraží 950/1, za období od 1. 9. 2022 do 31. 5. 2023, dle°přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OMP, informovat nájemce o schválení slevy z nájmu služebního bytu dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

    Termín plnění: 30.11.2023

    0

 
Předkladatel: Bc. Radek Lojda, místostarosta
10. k návrhu na přiznání dočasné slevy z nájmu služebního bytu v ZŠ U Vršovického nádraží 950/1
Suggestion Number:
Resolution Number: 0674/RMČ/2023
Suggestor: Lojda Radek, Bc.

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...