14. k návrhu na uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací - Internet, číslo smlouvy 2012/OHS/0328/1 s WIA, spol. s r. o., se sídlem Praha 1, Vojtěšská 231/17, 110 00 Praha 1, IČO 267 03 297

14. k návrhu na uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací - Internet, číslo smlouvy 2012/OHS/0328/1 s WIA, spol. s r. o., se sídlem Praha 1, Vojtěšská 231/17, 110 00 Praha 1, IČO 267 03 297

Suggestion Number:
Resolution Number: 0678/RMČ/2023
Suggestor: Pobuda Mikuláš
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0678/RMČ/2023
ze dne 05.10.2023
k návrhu na uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací - Internet, číslo smlouvy 2012/OHS/0328/1 s WIA, spol. s r. o., se sídlem Praha 1, Vojtěšská 231/17, 110 00 Praha 1, IČO 267 03 297 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací - Internet, číslo smlouvy 2012/OHS/0328/1 s WIA, spol. s r. o., se sídlem Praha 1, Vojtěšská 231/17, 110 00 Praha 1, IČO 267 03 297, ve znění dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Lukáši Karáskovi, vedoucímu OIN, podepsat dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací - Internet, číslo smlouvy 2012/OHS/0328/1 s  WIA, spol. s r. o., se sídlem Praha 1, Vojtěšská 231/17, 110 00 Praha 1, IČO 267 03 297, dle°bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Lukáš Karásek, vedoucí odboru informatiky

    Termín plnění: 10.10.2023

    0

 
Předkladatel: Mikuláš Pobuda, uvolněný člen RMČ
14. k návrhu na uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací - Internet, číslo smlouvy 2012/OHS/0328/1 s WIA, spol. s r. o., se sídlem Praha 1, Vojtěšská 231/17, 110 00 Praha 1, IČO 267 03 297
Suggestion Number:
Resolution Number: 0678/RMČ/2023
Suggestor: Pobuda Mikuláš

Attached Documents (5)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...