17. k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 Školství dle HMP (RO 2091)

17. k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 Školství dle HMP (RO 2091)

Suggestion Number:
Resolution Number: 0681/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0681/RMČ/2023
ze dne 05.10.2023
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 Školství dle HMP (RO 2091) Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. změnu rozpočtu v odvětví 0041 Školství dle HMP (RO 2091) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiulu)

    0

 

II. ukládá

  1. Mgr. Adriáně Matisové, pověřené zastupováním vedoucí/ho OEK, zajistit změnu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2023 dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Mgr. Adriána Matisová, pověřena zastupováním vedoucí/ho ekonomického odboru

    Termín plnění: 13.10.2023

    0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
17. k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 Školství dle HMP (RO 2091)
Suggestion Number:
Resolution Number: 0681/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...