59. k návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Navýšení kapacity - ZŠ Hostýnská, Praha 10 - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ v otevřeném nadlimitním režimu

59. k návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Navýšení kapacity - ZŠ Hostýnská, Praha 10 - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ v otevřeném nadlimitním režimu

Suggestion Number:
Resolution Number: 0640/RMČ/2022
Suggestor: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0640/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Navýšení kapacity - ZŠ Hostýnská, Praha 10 - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ v otevřeném nadlimitním režimu Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Navýšení kapacity - ZŠ Hostýnská, Praha 10 - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ v otevřeném nadlimitním řízení za podmínek stanovených dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  0

 

II. jmenuje

 1. členy komise pro otevírání nabídek, pro posouzení kvalifikace a pro posouzení a°hodnocení nabídek a jejich náhradníky v otevřeném nadlimitním řízení na veřejnou zakázku „Navýšení kapacity - ZŠ Hostýnská, Praha 10 - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ schváleného tímto usnesením, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

  0

 

III. ukládá

 1. zajistit zahájení otevřeného nadlimitního řízení schváleného dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 09.09.2022

  0

 2. podepsat jmenování členů komise a jejich náhradníků dle bodu II. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 09.09.2022

  0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, uvolněná členka RMČ
59. k návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Navýšení kapacity - ZŠ Hostýnská, Praha 10 - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ v otevřeném nadlimitním režimu
Suggestion Number:
Resolution Number: 0640/RMČ/2022
Suggestor: Koumarová Olga

Attached Documents (4)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...