15. k návrhu na uzavření Servisní smlouvy, která zajišťuje provoz a rozvoj systému ICZ e-spis, číslo smlouvy 2023/OIN/1430 s ICZ, a. s., se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 251 45 444

15. k návrhu na uzavření Servisní smlouvy, která zajišťuje provoz a rozvoj systému ICZ e-spis, číslo smlouvy 2023/OIN/1430 s ICZ, a. s., se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 251 45 444

Suggestion Number:
Resolution Number: 0679/RMČ/2023
Suggestor: Pobuda Mikuláš
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0679/RMČ/2023
ze dne 05.10.2023
k návrhu na uzavření Servisní smlouvy, která zajišťuje provoz a rozvoj systému ICZ e-spis, číslo smlouvy 2023/OIN/1430 s ICZ, a. s., se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 251 45 444 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření Servisní smlouvy, která zajišťuje provoz a rozvoj systému ICZ e-spis, číslo°smlouvy 2023/OIN/1430 s ICZ, a. s., se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140°00°Praha 4, IČO 251 45 444, ve znění dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Lukáši Karáskovi, vedoucímu OIN, podepsat Servisní smlouvu, která zajišťuje provoz a rozvoj systému ICZ e-spis, číslo smlouvy 2023/OIN/1430 s ICZ, a. s., se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 251 45 444, dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Lukáš Karásek, vedoucí odboru informatiky

    Termín plnění: 20.10.2023

    0

 
Předkladatel: Mikuláš Pobuda, uvolněný člen RMČ
15. k návrhu na uzavření Servisní smlouvy, která zajišťuje provoz a rozvoj systému ICZ e-spis, číslo smlouvy 2023/OIN/1430 s ICZ, a. s., se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 251 45 444
Suggestion Number:
Resolution Number: 0679/RMČ/2023
Suggestor: Pobuda Mikuláš

Attached Documents (4)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...