11. k návrhu na nesouhlas s uzavřením smlouvy o nájmu bytu a s poskytnutím bytové náhrady

11. k návrhu na nesouhlas s uzavřením smlouvy o nájmu bytu a s poskytnutím bytové náhrady

Suggestion Number:
Resolution Number: 0675/RMČ/2023
Suggestor: Lojda Radek, Bc.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0675/RMČ/2023
ze dne 05.10.2023
k návrhu na nesouhlas s uzavřením smlouvy o nájmu bytu a s poskytnutím bytové náhrady Rada městské části Praha 10

I. neschvaluje

 1. pronájem stávajícího bytu a uzavření smlouvy o nájmu bytu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

   

  0

 

II. nesouhlasí

 1. s výměnou stávajícího obecního bytu za menší obecní byt a uzavřením nájemní smlouvy dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

   

  0

 

III. ukládá

 1. Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, informovat nájemce o nesouhlasu s uzavřením smlouvy o nájmu bytu dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

  Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

  Termín plnění: 30.11.2023

  0

 2. Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, informovat nájemce o nesouhlasu s výměnou stávajícího obecního bytu za menší obecní byt a uzavřením nájemní smlouvy, dle°důvodové zprávy a příloh č. 1 a  2 předloženého materiálu

  Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

  Termín plnění: 30.11.2023

  0

 
Předkladatel: Bc. Radek Lojda, místostarosta
11. k návrhu na nesouhlas s uzavřením smlouvy o nájmu bytu a s poskytnutím bytové náhrady
Suggestion Number:
Resolution Number: 0675/RMČ/2023
Suggestor: Lojda Radek, Bc.

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...