9. k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce

9. k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce

Suggestion Number:
Resolution Number: 0590/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0590/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. pronájem bytů a uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. podepsat smlouvy o nájmu bytů dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

    Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

    Termín plnění: 31.12.2022

    0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
9. k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce
Suggestion Number:
Resolution Number: 0590/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...