16. k návrhu na souhlas se zapojením základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha°10 a s podáním žádosti škol a MČ Praha 10 do Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2024

16. k návrhu na souhlas se zapojením základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha°10 a s podáním žádosti škol a MČ Praha 10 do Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2024

Suggestion Number:
Resolution Number: 0680/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0680/RMČ/2023
ze dne 05.10.2023
k návrhu na souhlas se zapojením základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 10 a s podáním žádosti škol a MČ Praha 10 do Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2024 Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

  1. se zapojemním základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 10 a s podáním žádostí škol a MČ Praha 10 do Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl.°m.°Prahy pro rok 2024, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. PhDr. Romanu Vaculkovi, vedoucímu OŠK, zajistit zpracování žádosti o poskytnutí dotací za MČ Praha 10 dle bodu I. tohoto usnesení, žádosti podepsat a zajistit jejich podání

    Zodpovídá: PhDr. Roman Vaculka, vedoucí Odboru školství

    Termín plnění: 10.10.2023

    0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
16. k návrhu na souhlas se zapojením základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha°10 a s podáním žádosti škol a MČ Praha 10 do Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2024
Suggestion Number:
Resolution Number: 0680/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.

Attached Documents (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...