4. k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 3007/1, zahrádka 142 a°zahrádka 143, z důvodu změny nájemce

4. k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 3007/1, zahrádka 142 a°zahrádka 143, z důvodu změny nájemce

Suggestion Number:
Resolution Number: 0668/RMČ/2023
Suggestor: Pek Tomáš, Ing., S.E.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0668/RMČ/2023
ze dne 05.10.2023
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 3007/1, zahrádka 142 a zahrádka 143, z důvodu změny nájemce Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření smlouvy o nájmu části pozemku z důvodu změny jejího nájemce, přechod nájmu na pana                              , dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, uzavřít smlouvu o nájmu části pozemku z důvodu změny jejího nájemce, přechod nájmu na pana                             , dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 01.11.2023

    0

 
Předkladatel: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta
4. k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 3007/1, zahrádka 142 a°zahrádka 143, z důvodu změny nájemce
Suggestion Number:
Resolution Number: 0668/RMČ/2023
Suggestor: Pek Tomáš, Ing., S.E.

Attached Documents (5)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...