26. k návrhu na změnu sídla MČ Praha 10, ÚMČ Praha 10

26. k návrhu na změnu sídla MČ Praha 10, ÚMČ Praha 10

Suggestion Number:
Resolution Number: 0690/RMČ/2023
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0690/RMČ/2023
ze dne 05.10.2023
k návrhu na změnu sídla MČ Praha 10, ÚMČ Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. změnu sídla MČ Praha 10, ÚMČ Praha 10 z adresy Vršovická 68, 101 38 Praha 10 na°adresu Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 - Strašnice, a to s účinností od°1.°11.°2023

   

  0

 

II. ukládá

 1. Mgr. Kamile Bílé, vedoucí OKS, zajistit zveřejnění změn dle bodu I. tohoto usnesení na°webové stránce MČ Praha 10

   

  Zodpovídá: Mgr. Kamila Bílá, vedoucí Odboru Kanceláře starosty

  Termín plnění: 31.10.2023

  0

 2. Mgr. Tomáši Kosmelovi, vedoucímu OKK, zajistit zveřejnění schváleného usnesení na°změnu sídla MČ Praha 10, ÚMČ Praha 10 na úřední desce MČ Praha 10

   

  Zodpovídá: Mgr. Tomáš Kosmel, vedoucí odboru kontroly a komunikace

  Termín plnění: 10.10.2023

  0

 3. Ing. Lukáši Karáskovi, vedoucímu OIN, zajistit změny dle bodu I. tohoto usnesení v°Seznamu orgánů veřejné moci a základních registrech

   

  Zodpovídá: Ing. Lukáš Karásek, vedoucí odboru informatiky

  Termín plnění: 30.11.2023

  0

 4. Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, zajistit, v rámci výkonu agendy samosprávy či°státní správy odboru, veškeré potřebné úkony související se změnou sídla MČ Praha 10, Úřadu MČ Praha 10, včetně notifikace smluvních partnerů u platných smluv v kompetenci odboru

  Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

  Termín plnění: 30.11.2023

  0

 5. Ing. Františku Daníčkovi, vedoucímu ODO, zajistit, v rámci výkonu agendy samosprávy či státní správy odboru, veškeré potřebné úkony související se změnou sídla MČ Praha 10, Úřadu MČ Praha 10, včetně notifikace smluvních partnerů u platných smluv v kompetenci odboru

  Zodpovídá: Ing. František Daníček, vedoucí odboru dopravy

  Termín plnění: 30.11.2023

  0

 6. Mgr. Adriáně Matisové, pověřené zastupováním vedoucí/-ho OEK, zajistit, v rámci výkonu agendy samosprávy či státní správy odboru, veškeré potřebné úkony související se°změnou sídla MČ Praha 10, Úřadu MČ Praha 10, včetně notifikace smluvních partnerů u°platných smluv v kompetenci odboru

  Zodpovídá: Mgr. Adriána Matisová, pověřena zastupováním vedoucí/ho ekonomického odboru

  Termín plnění: 30.11.2023

  0

 7. Bc. Karolíně Götzové, vedoucí OHS, zajistit, v rámci výkonu agendy samosprávy či státní správy odboru, veškeré potřebné úkony související se změnou sídla MČ Praha 10, Úřadu MČ Praha 10, včetně notifikace smluvních partnerů u platných smluv v kompetenci odboru

  Zodpovídá: Bc. Karolina Götzová, vedoucí odboru hospodářské správy

  Termín plnění: 30.11.2023

  0

 8. Mgr. Tomáši Kosmelovi, vedoucímu OKK, zajistit, v rámci výkonu agendy samosprávy či°státní správy odboru, veškeré potřebné úkony související se změnou sídla MČ Praha 10, Úřadu MČ Praha 10, včetně notifikace smluvních partnerů u platných smluv v kompetenci odboru

  Zodpovídá: Mgr. Tomáš Kosmel, vedoucí odboru kontroly a komunikace

  Termín plnění: 30.11.2023

  0

 9. Mgr. Tomáši Procházkovi, vedoucímu OKK, zajistit, v rámci výkonu agendy samosprávy či státní správy odboru, veškeré potřebné úkony související se změnou sídla MČ Praha 10, Úřadu MČ Praha 10, včetně notifikace smluvních partnerů u platných smluv v kompetenci odboru

  Zodpovídá: Mgr. Tomáš Procházka, vedoucí odboru kultury a projektů

  Termín plnění: 30.11.2023

  0

 10. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, zajistit, v rámci výkonu agendy samosprávy či°státní správy odboru, veškeré potřebné úkony související se změnou sídla MČ Praha 10, Úřadu MČ Praha 10, včetně notifikace smluvních partnerů u platných smluv v kompetenci odboru

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 30.11.2023

  0

 11. Mgr. Karin Horníkové, vedoucí OOS, zajistit, v rámci výkonu agendy samosprávy či°státní správy odboru, veškeré potřebné úkony související se změnou sídla MČ Praha 10, Úřadu MČ Praha 10, včetně notifikace smluvních partnerů u platných smluv v kompetenci odboru

  Zodpovídá: Mgr. Karin Horníková, vedoucí odboru občanskosprávního

  Termín plnění: 30.11.2023

  0

 12. Bc. Pavlu Petříkovi, vedoucímu OSO, zajistit, v rámci výkonu agendy samosprávy či°státní správy odboru, veškeré potřebné úkony související se změnou sídla MČ Praha 10, Úřadu MČ Praha 10, včetně notifikace smluvních partnerů u platných smluv v kompetenci odboru

  Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

  Termín plnění: 30.11.2023

  0

 13. Ing. Marii Borovkové, vedoucí OST, zajistit, v rámci výkonu agendy samosprávy či státní správy odboru, veškeré potřebné úkony související se změnou sídla MČ Praha 10, Úřadu MČ Praha 10, včetně notifikace smluvních partnerů u platných smluv v kompetenci odboru

  Zodpovídá: Ing. Marie Borovková, vedoucí odboru stavebního

  Termín plnění: 30.11.2023

  0

 14. PhDr. Romanu Vaculkovi, vedoucímu OŠK, zajistit, v rámci výkonu agendy samosprávy či státní správy odboru, veškeré potřebné úkony související se změnou sídla MČ Praha 10, Úřadu MČ Praha 10, včetně notifikace smluvních partnerů u platných smluv v kompetenci odboru

  Zodpovídá: PhDr. Roman Vaculka, vedoucí Odboru školství

  Termín plnění: 30.11.2023

  0

 15. Ing. Věře Nachlingerové, vedoucí OŽI, zajistit, v rámci výkonu agendy samosprávy či°státní správy odboru, veškeré potřebné úkony související se změnou sídla MČ Praha 10, Úřadu MČ Praha 10, včetně notifikace smluvních partnerů u platných smluv v kompetenci odboru

  Zodpovídá: Ing. Věra Nachlingerová, vedoucí odboru živnostenského

  Termín plnění: 30.11.2023

  0

 16. Bc. Martinu Pecánkovi, vedoucímu OŽP, zajistit, v rámci výkonu agendy samosprávy či°státní správy odboru, veškeré potřebné úkony související se změnou sídla MČ Praha 10, Úřadu MČ Praha 10, včetně notifikace smluvních partnerů u platných smluv v kompetenci odboru

  Zodpovídá: Bc. Martin Pecánek, vedoucí odboru životního prostředí

  Termín plnění: 30.11.2023

  0

 17. Ing. arch. Jiřímu Zákostelnému, vedoucímu KHA, zajistit, v rámci výkonu agendy samosprávy či státní správy odboru, veškeré potřebné úkony související se změnou sídla MČ Praha 10, Úřadu MČ Praha 10, včetně notifikace smluvních partnerů u platných smluv v kompetenci odboru

  Zodpovídá: Ing.arch. Jiří Zákostelný, vedoucí Kanceláře hlavního architekta

  Termín plnění: 30.11.2023

  0

 18. Ing. Lukáši Karáskovi, vedoucímu OIN, zajistit, v rámci výkonu agendy samosprávy či°státní správy odboru, veškeré potřebné úkony související se změnou sídla MČ Praha 10, Úřadu MČ Praha 10, včetně notifikace smluvních partnerů u platných smluv v kompetenci odboru

  Zodpovídá: Ing. Lukáš Karásek, vedoucí odboru informatiky

  Termín plnění: 30.11.2023

  0

 19. Mgr. Kamile Bílé, vedoucí OKS, zajistit, v rámci výkonu agendy samosprávy či státní správy odboru, veškeré potřebné úkony související se změnou sídla MČ Praha 10, Úřadu MČ Praha 10, včetně notifikace smluvních partnerů u platných smluv v kompetenci odboru

  Zodpovídá: Mgr. Kamila Bílá, vedoucí Odboru Kanceláře starosty

  Termín plnění: 30.11.2023

  0

 20. JUDr. Janě Hatalové, MBA, tajemnici Úřadu MČ Praha 10, zajistit, v rámci výkonu agendy samosprávy či státní správy Kanceláře tajemníka, veškeré potřebné úkony související se změnou sídla MČ Praha 10, Úřadu MČ Praha 10, včetně notifikace smluvních partnerů u platných smluv v kompetenci Kanceláře tajemníka

  Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

  Termín plnění: 30.11.2023

  0

 21. Ing. arch. Martinu Valovičovi, starostovi MČ Praha 10,  informovat primátora hl.°m.°Prahy a starosty městských části hl. m. Prahy o změnách dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing.arch. Martin Valovič, starosta

  Termín plnění: 20.10.2023

  0

 22. JUDr. Janě Hatalové, MBA, tajemnici Úřadu MČ Praha 10, informovat městské části hl.°m.°Prahy a další instituce o změnách dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

  Termín plnění: 20.10.2023

  0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
26. k návrhu na změnu sídla MČ Praha 10, ÚMČ Praha 10
Suggestion Number:
Resolution Number: 0690/RMČ/2023
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Attached Documents (5)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...