4. k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci se společností K.A.L.T. Servis CZ, s. r. o.

4. k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci se společností K.A.L.T. Servis CZ, s. r. o.

Suggestion Number:
Resolution Number: 0585/RMČ/2022
Suggestor: Valovič Martin, Ing.arch.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0585/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci se společností K.A.L.T. Servis CZ, s. r. o. Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření smlouvy o spolupráci v rámci projektu „REZIDENCE ZABELITY“, se°společností K.A.L.T. Servis CZ, s. r. o., se sídlem K Raškovci 807, Kolín V, 280°02°Kolín, IČO 092 14 305, ve znění dle části IV. předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. podepsat smlouvu o spolupráci mezi společností K.A.L.T. Servis CZ, s. r. o., se°sídlem K°Raškovci 807, Kolín V, 280 02 Kolín, IČO 092 14 305 a Městskou částí Praha°10, schválenou dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing.arch. Jiří Zákostelný, vedoucí Kanceláře hlavního architekta

    Termín plnění: 16.09.2022

    0

 
Předkladatel: Ing.arch. Martin Valovič, místostarosta
4. k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci se společností K.A.L.T. Servis CZ, s. r. o.
Suggestion Number:
Resolution Number: 0585/RMČ/2022
Suggestor: Valovič Martin, Ing.arch.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...