15. k návrhu na schválení záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu

15. k návrhu na schválení záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu

Suggestion Number:
Resolution Number: 0596/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0596/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na schválení záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. záměr prodeje volných bytových jednotek včetně podílu na společných částech domu a°zastavěném pozemku v domech, které byly schváleny k prodeji po jednotkách, jednotlivě formou elektronické aukce dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, ve smyslu důvodové zprávy předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. zajistit zveřejnění záměru prodeje volných bytových jednotek schváleného dle bodu I.°tohoto usnesení na úřední desce ÚMČ Praha 10

    Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 30.09.2022

    0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
15. k návrhu na schválení záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu
Suggestion Number:
Resolution Number: 0596/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...