40. k návrhu na ukončení finanční podpory pobytů žáků základních škol v Horském hotelu

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0428/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0428/RMČ/2023
ze dne 15.06.2023
k návrhu na ukončení finanční podpory pobytů žáků základních škol v Horském hotelu Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. ukončení finanční podpory pobytů žáků základních škol zřízených MČ Praha 10 v objektu Horského hotelu na Černé hoře ze strany MČ Praha 10 ke dni 1. 9. 2023

  0

 

II. ukládá

 1. PhDr. Romanu Vaculkovi, vedoucímou OŠK, zajistit informování ředitelů základních škol zřízených MČ Praha 10 o ukončení finanční podpory pobytů žáků dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: PhDr. Roman Vaculka, vedoucí Odboru školství

  Termín plnění: 30.06.2023

  0

 2. PhDr. Romanu Vaculkovi, vedoucímu OŠK, zajistit informování vedení společnosti PRAHA 10 - Rekreace, a. s., o ukončení finanční podpory pobytu žáků dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: PhDr. Roman Vaculka, vedoucí Odboru školství

  Termín plnění: 30.06.2023

  0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
40. k návrhu na ukončení finanční podpory pobytů žáků základních škol v Horském hotelu
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0428/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...