48. k návrhu ke změnám vnitřních předpisů ÚMČ, souvisejících s předkládáním podkladových materiálů, které jsou určeny pro jednání orgánů městské části Praha 10, v digitální podobě prostřednictvím aplikace PROXIO - usnesení

48. k návrhu ke změnám vnitřních předpisů ÚMČ, souvisejících s předkládáním podkladových materiálů, které jsou určeny pro jednání orgánů městské části Praha 10, v digitální podobě prostřednictvím aplikace PROXIO - usnesení

Suggestion Number:
Resolution Number: 0713/RMČ/2022
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0713/RMČ/2022
ze dne 29.09.2022
k návrhu ke změnám vnitřních předpisů ÚMČ, souvisejících s předkládáním podkladových materiálů, které jsou určeny pro jednání orgánů městské části Praha 10, v digitální podobě prostřednictvím aplikace PROXIO - usnesení Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

 1. informaci o změnách příslušných vnitřních předpisů ÚMČ, souvisejících s předkládáním podkladových materiálů, které jsou určeny pro jednání orgánů městské části Praha°10 v°digitální podobě prostřednictvím aplikace PROXIO - usnesení, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  0

 2. znění vnitřní instrukce č. QI 42-02-01 Předkládání materiálů určených pro jednání orgánů městské části Praha 10 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  0

 

II. ruší

 1. vnitřní instrukci QI 42-02-06 Proces pseudonymizace dokumentací RMČ a ZMČ, určených ke zveřejnění na webu MČ Praha 10, schválenou usnesením RMČ č. 934 ze dne 19. 11. 2019

  0

 

III. ukládá

 1. zajistit implementaci příslušných změn, vyplývajících z tohoto usnesení, do vnitřního systému řízení kvality

  Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

  Termín plnění: 03.10.2022

  0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
48. k návrhu ke změnám vnitřních předpisů ÚMČ, souvisejících s předkládáním podkladových materiálů, které jsou určeny pro jednání orgánů městské části Praha 10, v digitální podobě prostřednictvím aplikace PROXIO - usnesení
Suggestion Number:
Resolution Number: 0713/RMČ/2022
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...