15. k návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výměna elektroinstalace pavilonu A, B, ZŠ Švehlova 2900/12, Praha 10“ ve zjednodušeném podlimitním řízení

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0313/RMČ/2023
Předkladatel: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0313/RMČ/2023
ze dne 18.05.2023
k návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výměna elektroinstalace pavilonu A, B, ZŠ Švehlova 2900/12, Praha 10“ ve zjednodušeném podlimitním řízení Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výměna elektroinstalace pavilonu A, B, ZŠ Švehlova 2900/12, Praha 10“ ve zjednodušeném podlimitním řízení za podmínek stanovených dle důvodové zprávy předloženého materiálu

   

  0

 

II. jmenuje

 1. členy komise na posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníky na°veřejnou zakázku „Výměna elektroinstalace pavilonu A, B, ZŠ Švehlova 2900/12, Praha°10“ vyhlášenou ve zjednodušeném podlimitním řízení, schválenou tímto usnesením, dle°přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

   

  0

 

III. pověřuje

 1. úředníka a jeho náhradníka na odšifrování a otevírání elektronicky podaných nabídek, dle°přílohy č. 4 předloženého materiálu

   

  0

 

IV. ukládá

 1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, zajistit zahájení zjednodušeného podlimitního řízení, schváleného dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 16.06.2023

  0

 2. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, podepsat jmenování členů komise a jejich náhradníků dle bodu II. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 16.06.2023

  0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, místostarostka
15. k návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výměna elektroinstalace pavilonu A, B, ZŠ Švehlova 2900/12, Praha 10“ ve zjednodušeném podlimitním řízení
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0313/RMČ/2023
Předkladatel: Koumarová Olga

Podkladové materiály (5)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...