2. k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 2310/9 v°k.°ú. Záběhlice

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0300/RMČ/2023
Předkladatel: Valovič Martin, Ing.arch.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0300/RMČ/2023
ze dne 18.05.2023
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 2310/9 v k. ú. Záběhlice Rada městské části Praha 10

I. nesouhlasí

  1. se záměrem hl. m. Prahy na prodej části pozemku parc. č. 2310/9  v k. ú. Záběhlice žadateli, panu             

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. arch. Jiřímu Zákostelnému, vedoucímu KHA, písemně informovat Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy o stanovisku MČ Praha 10 ve smyslu bodu I.°tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing.arch. Jiří Zákostelný, vedoucí Kanceláře hlavního architekta

    Termín plnění: 01.06.2023

    0

 
Předkladatel: Ing.arch. Martin Valovič, starosta
2. k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 2310/9 v°k.°ú. Záběhlice
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0300/RMČ/2023
Předkladatel: Valovič Martin, Ing.arch.

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...