35. k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor č. 2023/OHS/0749

35. k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor č. 2023/OHS/0749

Suggestion Number:
Resolution Number: 0333/RMČ/2023
Suggestor: Pek Tomáš, Ing., S.E.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0333/RMČ/2023
ze dne 18.05.2023
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor č. 2023/OHS/0749 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor č. 2023/OHS/0749 ze dne 26. 4. 2023 ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

   

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. arch. Martinu Valovičovi, starostovi, podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor č. 2023/OHS/0749 ze dne 26. 4. 2023 dle bodu I.1. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing.arch. Martin Valovič, starosta

  Termín plnění: 30.05.2023

  0

 
Předkladatel: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta
35. k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor č. 2023/OHS/0749
Suggestion Number:
Resolution Number: 0333/RMČ/2023
Suggestor: Pek Tomáš, Ing., S.E.

Attached Documents (5)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...