24. k návrhu na jmenování ředitele Základní školy, Praha 10, Gutova 1987/39, příspěvková organizace

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0322/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0322/RMČ/2023
ze dne 18.05.2023
k návrhu na jmenování ředitele Základní školy, Praha 10, Gutova 1987/39, příspěvková organizace Rada městské části Praha 10

I. jmenuje

 1. s účinností od 1. 8. 2023 Mgr. Jaroslavu Černou na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy, Praha 10, Gutova 1987/39, příspěvková organizace

  0

 

II. ukládá

 1. PhDr. Romanu Vaculkovi, vedoucímu OŠK, podepsat jmenovací listinu pro novou ředitelku dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: PhDr. Roman Vaculka, vedoucí Odboru školství

  Termín plnění: 15.06.2023

  0

 2. PhDr. Romanu Vaculkovi, vedoucímu OŠK, iniciovat změnu v zápisu v rejstříku škol a°školských zařízení u Základní školy, Praha 10, Gutova 1987/39, příspěvková organizace, týkající se změny ředitele školy

  Zodpovídá: PhDr. Roman Vaculka, vedoucí Odboru školství

  Termín plnění: 15.06.2023

  0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
24. k návrhu na jmenování ředitele Základní školy, Praha 10, Gutova 1987/39, příspěvková organizace
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0322/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...