20. k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce cykloboxů

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0318/RMČ/2023
Předkladatel: Pobuda Mikuláš
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0318/RMČ/2023
ze dne 18.05.2023
k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce cykloboxů Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření smlouvy o výpůjčce cykloboxů dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Mikuláši Pobudovi, uvolněnému členu RMČ, podepsat smlouvu o výpůjčce cykloboxů mezi společností Tělovýchovná jednota KOVO, z. s., se sídlem Nad kapličkou 3324/15, Strašnice, 100 00 Praha, IČO 005 41 753 a Městskou částí Praha 10, schválenou dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Mikuláš Pobuda, uvolněný člen RMČ

    Termín plnění: 31.05.2023

    0

 
Předkladatel: Mikuláš Pobuda, uvolněný člen RMČ
20. k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce cykloboxů
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0318/RMČ/2023
Předkladatel: Pobuda Mikuláš

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...