19. k návrhu na uzavření smlouvy o dodávce vody v rámci revitalizace parku Na Solidaritě - severní část

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0317/RMČ/2023
Předkladatel: Maršálek Milan, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0317/RMČ/2023
ze dne 18.05.2023
k návrhu na uzavření smlouvy o dodávce vody v rámci revitalizace parku Na Solidaritě - severní část Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření Smlouvy o dodávce vody v rámci revitalizace parku Na Solidaritě - severní část, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Bc. Martinu Pecánkovi, vedoucímu OŽP, podepsat Smlouvu o dodávce vody schválenou dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Bc. Martin Pecánek, vedoucí odboru životního prostředí

    Termín plnění: 25.05.2023

    0

 
Předkladatel: Ing. Milan Maršálek, uvolněný člen RMČ
19. k návrhu na uzavření smlouvy o dodávce vody v rámci revitalizace parku Na Solidaritě - severní část
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0317/RMČ/2023
Předkladatel: Maršálek Milan, Ing.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...