13. k návrhu Časového harmonogramu prací pro sestavení rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2024

13. k návrhu Časového harmonogramu prací pro sestavení rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2024

Suggestion Number:
Resolution Number: 0311/RMČ/2023
Suggestor: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0311/RMČ/2023
ze dne 18.05.2023
k návrhu Časového harmonogramu prací pro sestavení rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2024 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. návrh Časového harmonogramu prací pro sestavení rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na°rok 2024 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. Radku Vališovi, pověřenému zastupováním vedoucí/ho OEK, předat Časový harmonogram prací pro sestavení rozpočtu MČ a plánu zdaňované činnosti Praha 10 na°rok 2024 tajemnici ÚMČ Praha 10 a příslušným vedoucím odborů

  Zodpovídá: Ing. Radek Vališ, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru ekonomického

  Termín plnění: 31.05.2023

  0

 2. JUDr. Janě Hatalové, MBA, tajemnici, při sestavování rozpočtu/plánu zdaňované činnosti v rámci své kapitoly a Akčního plánu MČ Praha 10 na rok 2024 dodržovat schválené termíny v souladu s časovým harmonogramem prací dle přílohy č.°1 předloženého materiálu

  Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

  Termín plnění: 30.06.2023

  0

 3. Ing. Marii Borovkové, vedoucí OST, při sestavování rozpočtu v rámci své kapitoly dodržovat schválené termíny v souladu s časovým harmonogramem prací dle přílohy č.°1 předloženého materiálu

  Zodpovídá: Ing. Marie Borovková, vedoucí odboru stavebního

  Termín plnění: 11.08.2023

  0

 4. Ing. arch. Jiřímu Zákostelnému, vedoucímu KHA, při sestavování rozpočtu v rámci své kapitoly dodržovat schválené termíny v souladu s časovým harmonogramem prací dle°přílohy č. 1 předloženého materiálu

  Zodpovídá: Ing.arch. Jiří Zákostelný, vedoucí Kanceláře hlavního architekta

  Termín plnění: 11.08.2023

  0

 5. Bc. Martinu Pecánkovi, vedoucímu OŽP, při sestavování rozpočtu v rámci své kapitoly dodržovat schválené termíny v souladu s časovým harmonogramem prací dle přílohy č.°1 předloženého materiálu

  Zodpovídá: Bc. Martin Pecánek, vedoucí odboru životního prostředí

  Termín plnění: 11.08.2023

  0

 6. Ing. Františku Daníčkovi, vedoucímu ODO, při sestavování rozpočtu/plánu zdaňované činnosti v rámci své kapitoly dodržovat schválené termíny v souladu s časovým harmonogramem prací dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  Zodpovídá: Ing. František Daníček, vedoucí odboru dopravy

  Termín plnění: 11.08.2023

  0

 7. PhDr. Romanu Vaculkovi, vedoucímu OŠK, při sestavování rozpočtu/plánu zdaňované činnosti v rámci své kapitoly dodržovat schválené termíny v souladu s časovým harmonogramem prací dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  Zodpovídá: PhDr. Roman Vaculka, vedoucí Odboru školství

  Termín plnění: 11.08.2023

  0

 8. Bc. Pavlu Petříkovi, vedoucímu OSO, při sestavování rozpočtu v rámci své kapitoly dodržovat schválené termíny v souladu s časovým harmonogramem prací dle přílohy č.°1 předloženého materiálu

  Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

  Termín plnění: 11.08.2023

  0

 9. Mgr. Tomáši Procházkovi, vedoucímu OKP, při sestavování rozpočtu/plánu zdaňované činnosti v rámci své kapitoly dodržovat schválené termíny v souladu s časovým harmonogramem prací dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  Zodpovídá: Mgr. Tomáš Procházka, vedoucí odboru kultury a projektů

  Termín plnění: 11.08.2023

  0

 10. Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, při sestavování rozpočtu/plánu zdaňované činnosti v rámci své kapitoly dodržovat schválené termíny v souladu s časovým harmonogramem prací dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

  Termín plnění: 11.08.2023

  0

 11. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, při sestavování rozpočtu/plánu zdaňované činnosti v rámci své kapitoly dodržovat schválené termíny v°souladu s časovým harmonogramem prací dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 11.08.2023

  0

 12. Bc. Karolině Götzové, vedoucí OHS, při sestavování rozpočtu/plánu zdaňované činnosti v°rámci své kapitoly dodržovat schválené termíny v°souladu s časovým harmonogramem prací dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  Zodpovídá: Bc. Karolina Götzová, vedoucí odboru hospodářské správy

  Termín plnění: 11.08.2023

  0

 13. Ing. Lukáši Karáskovi, vedoucímu OIN, při sestavování rozpočtu/plánu zdaňované činnosti v rámci své kapitoly dodržovat schválené termíny v°souladu s časovým harmonogramem prací dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  Zodpovídá: Ing. Lukáš Karásek, vedoucí odboru informatiky

  Termín plnění: 11.08.2023

  0

 14. Ing. Radku Vališovi, pověřenému zastupování vedoucí/ho OEK, při sestavování rozpočtu/plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 dodržovat schválené termíny v souladu s°časovým harmonogramem prací dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  Zodpovídá: Olga Koumarová, místostarostka

  Termín plnění: 16.11.2023

  0

 15. paní Olze Koumarové, místostarostce, při sestavování rozpočtu/plánu zdaňované činnosti a Akčního plánu MČ Praha 10 na rok 2024 dodržovat schválené termíny v souladu s°časovým harmonogramem prací dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  Zodpovídá: Olga Koumarová, místostarostka

  Termín plnění: 31.12.2023

  0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, místostarostka
13. k návrhu Časového harmonogramu prací pro sestavení rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2024
Suggestion Number:
Resolution Number: 0311/RMČ/2023
Suggestor: Koumarová Olga

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...