7. k návrhu na udělení souhlasu Léčebně dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., s°využitím spořícího účtu u České spořitelny, a. s.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0305/RMČ/2023
Předkladatel: Kašpar David, MgA.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0305/RMČ/2023
ze dne 18.05.2023
k návrhu na udělení souhlasu Léčebně dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., s využitím spořícího účtu u České spořitelny, a. s. Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

  1. s využitím spořicího účtu u České spořitelny, a. s., Léčebnou dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., dle žádosti MUDr. V. Ptáčka, ředitele organizace, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

    0

 
Předkladatel: MgA. David Kašpar, místostarosta
7. k návrhu na udělení souhlasu Léčebně dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., s°využitím spořícího účtu u České spořitelny, a. s.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0305/RMČ/2023
Předkladatel: Kašpar David, MgA.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...