38. k návrhu na poskytnutí dotací dle výsledků soutěže „Zásobník projektů - partnerství pro Prahu 10“ pro rok 2023 a návrh na schválení znění Veřejnoprávní smlouvy o°poskytnutí dotace vítězům soutěže „ Zásobník projektů- partnerství pro Prahu 10“ v°roce 2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0336/RMČ/2023
Předkladatel: Lojda Radek, Bc.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0336/RMČ/2023
ze dne 18.05.2023
k návrhu na poskytnutí dotací dle výsledků soutěže „Zásobník projektů - partnerství pro Prahu 10“ pro rok 2023 a návrh na schválení znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace vítězům soutěže „ Zásobník projektů- partnerství pro Prahu 10“ v roce 2023 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. poskytnutí dotací dle výsledků soutěže "Zásobník projektů - partnerství pro°Prahu 10" pro°rok 2022, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  0

 2. znění návrhu předložené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace vítězům soutěže "Zásobník projektů - partnerství pro Prahu 10" v roce 2023, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. Mgr. Tomáši Procházkovi, vedoucímu OKP, uzavřít Veřejnoprávní smlouvy schválené dle°bodu I. tohoto usnesení s jednolivými příjemci dotace

  Zodpovídá: Mgr. Tomáš Procházka, vedoucí odboru kultury a projektů

  Termín plnění: 30.06.2023

  0

 
Předkladatel: Bc. Radek Lojda, místostarosta
38. k návrhu na poskytnutí dotací dle výsledků soutěže „Zásobník projektů - partnerství pro Prahu 10“ pro rok 2023 a návrh na schválení znění Veřejnoprávní smlouvy o°poskytnutí dotace vítězům soutěže „ Zásobník projektů- partnerství pro Prahu 10“ v°roce 2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0336/RMČ/2023
Předkladatel: Lojda Radek, Bc.

Podkladové materiály (6)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...