12. k návrhu na rozdělení neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2023 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO°3016)

12. k návrhu na rozdělení neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2023 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO°3016)

Suggestion Number:
Resolution Number: 0310/RMČ/2023
Suggestor: Kašpar David, MgA.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0310/RMČ/2023
ze dne 18.05.2023
k návrhu na rozdělení neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2023 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3016) Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. rozdělení neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2023 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3016), dle přílohy č.°1 tohoto usnesení (příloha č. 2 předloženého materiálu)

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Radku Vališovi, pověřenému zastupováním vedoucí/ho OEK, provést rozpočtové opatření v rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2023 dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Radek Vališ, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru ekonomického

    Termín plnění: 31.05.2023

    0

 
Předkladatel: MgA. David Kašpar, místostarosta
12. k návrhu na rozdělení neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2023 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO°3016)
Suggestion Number:
Resolution Number: 0310/RMČ/2023
Suggestor: Kašpar David, MgA.

Attached Documents (4)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...