21. k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic u°organizace Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 2224/27, příspěvková organizace

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0319/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0319/RMČ/2023
ze dne 18.05.2023
k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 2224/27, příspěvková organizace Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. pro organizaci Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 2224/27, příspěvková organizace, převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 280 tis. Kč na°pořízení nových herních prvků na zahradu MŠ

    0

 

II. ukládá

  1. PhDr. Romanu Vaculkovi, vedoucímu OŠK, zajistit informování ředitelky organizace Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 2224/27, příspěvková organizace dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: PhDr. Roman Vaculka, vedoucí Odboru školství

    Termín plnění: 01.06.2023

    0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
21. k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic u°organizace Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 2224/27, příspěvková organizace
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0319/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...