31. k návrhu na prodloužení termínu vyplývajícího z části usnesení RMČ Praha 10 č.°0204/RMČ/2023 ze dne 6. 4. 2023 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele pro zadání podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zajištění pohřbů sjednaných obcí pro MČ Praha 10“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0298/RMČ/2023
Předkladatel: Kašpar David, MgA.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0298/RMČ/2023
ze dne 04.05.2023
k návrhu na prodloužení termínu vyplývajícího z části usnesení RMČ Praha 10 č. 0204/RMČ/2023 ze dne 6. 4. 2023 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele pro zadání podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zajištění pohřbů sjednaných obcí pro MČ Praha 10“ Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. prodloužení termínu úkolu uloženého  Bc. Pavlu Petříkovi, vedoucímu OSO, usnesením RMČ Praha 10 č. 0204/RMČ/2023 ze dne 6. 4. 2023 dle bodu II.2. podepsat a zajistit uzavření smlouvy na realizaci podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zajištění pohřbů sjednaných obcí pro MČ Praha 10“, a to do 31. 5. 2023

    0

 
Předkladatel: MgA. David Kašpar, místostarosta
31. k návrhu na prodloužení termínu vyplývajícího z části usnesení RMČ Praha 10 č.°0204/RMČ/2023 ze dne 6. 4. 2023 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele pro zadání podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zajištění pohřbů sjednaných obcí pro MČ Praha 10“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0298/RMČ/2023
Předkladatel: Kašpar David, MgA.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...