18. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova teras kaskád Malešického parku“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0285/RMČ/2023
Předkladatel: Maršálek Milan, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0285/RMČ/2023
ze dne 04.05.2023
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova teras kaskád Malešického parku“ Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. na základě doporučení hodnotící komise poptávkového řízení ze dne 26. 4. 2023 „Obnova teras kaskád Malešického parku“ výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele FREKO, a. s., se sídlem Teplárenská 602/9, 108 00 Praha 10 - Malešice, IČO°247 30 653, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, podepsat Rozhodnutí o výběru dodavatele FREKO, a. s., se sídlem Teplárenská 602/9, 108 00 Praha 10 - Malešice, IČO°247 30 653

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 10.05.2023

  0

 2. Bc. Martinu Pecánkovi, vedoucímu OŽP, uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova teras kaskád Malešického parku“ s dodavatelem FREKO, a. s., se sídlem Teplárenská 602/9, 108 00 Praha 10 - Malešice, IČO 247 30 653

  Zodpovídá: Bc. Martin Pecánek, vedoucí odboru životního prostředí

  Termín plnění: 15.05.2023

  0

 
Předkladatel: Ing. Milan Maršálek, uvolněný člen RMČ
18. k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova teras kaskád Malešického parku“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0285/RMČ/2023
Předkladatel: Maršálek Milan, Ing.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...