26. k návrhu na pořádání akce „Korzo Krymská“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0293/RMČ/2023
Předkladatel: Šutka Pavel, JUDr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0293/RMČ/2023
ze dne 04.05.2023
k návrhu na pořádání akce „Korzo Krymská“ Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

 1. s pořádáním akce „Korzo Krymská“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu

   

  0

 

II. ukládá

 1. Mgr. Tomáši Procházkovi, vedoucímu OKP, zajistit uspořádání akce „Korzo Krymská“ dle bodu I. tohoto usnesení

   

  Zodpovídá: Mgr. Tomáš Procházka, vedoucí odboru kultury a projektů

  Termín plnění: 30.06.2023

  0

 
Předkladatel: JUDr. Pavel Šutka, místostarosta
26. k návrhu na pořádání akce „Korzo Krymská“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0293/RMČ/2023
Předkladatel: Šutka Pavel, JUDr.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...