27. k návrhu na pořádání akce „Den dětí“

27. k návrhu na pořádání akce „Den dětí“

Suggestion Number:
Resolution Number: 0294/RMČ/2023
Suggestor: Šutka Pavel, JUDr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0294/RMČ/2023
ze dne 04.05.2023
k návrhu na pořádání akce „Den dětí“ Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

 1. s pořádáním akce „Den dětí“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu

   

  0

 

II. ukládá

 1. Mgr. Tomáši Procházkovi, vedoucímu OKP, zajistit uspořádání akce „Den dětí“ dle bodu I. tohoto usnesení

   

  Zodpovídá: Mgr. Tomáš Procházka, vedoucí odboru kultury a projektů

  Termín plnění: 31.07.2023

  0

 
Předkladatel: JUDr. Pavel Šutka, místostarosta
27. k návrhu na pořádání akce „Den dětí“
Suggestion Number:
Resolution Number: 0294/RMČ/2023
Suggestor: Šutka Pavel, JUDr.

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...