36. k návrhu na uzavření smlouvy na zajištění prodeje volných bytových jednotek formou elektronické aukce - výběrové řízení č. 40.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0334/RMČ/2023
Předkladatel: Lojda Radek, Bc.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0334/RMČ/2023
ze dne 18.05.2023
k návrhu na uzavření smlouvy na zajištění prodeje volných bytových jednotek formou elektronické aukce - výběrové řízení č. 40. Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření smlouvy na zajištění prodeje volných bytových jednotek formou elektronické aukce°-°výběrové řízení č. 40. se společností PRAHA 10°-°Majetková, a. s., IČO°272°05°703, se sídlem Praha 10, Vršovická 68/1429, PSČ 101 38, ve znění dle°přílohy č. 1 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OBN, uzavřít smlouvu schválenou dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 19.05.2023

    0

 
Předkladatel: Bc. Radek Lojda, místostarosta
36. k návrhu na uzavření smlouvy na zajištění prodeje volných bytových jednotek formou elektronické aukce - výběrové řízení č. 40.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0334/RMČ/2023
Předkladatel: Lojda Radek, Bc.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...