16. k návrhu na vyhlášení 40. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0314/RMČ/2023
Předkladatel: Lojda Radek, Bc.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0314/RMČ/2023
ze dne 18.05.2023
k návrhu na vyhlášení 40. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. vyhlášení 40. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

   

  0

 2. vzorové podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek, které tvoří přílohu č. 2 předloženého materiálu

   

  0

 3. zajištění elektronické aukce v rozsahu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

   

  0

 

II. jmenuje

 1. komisi pro posouzení úplnosti nabídek předložených v rámci výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek a pro rozhodnutí, kterým budou účastníci zařazeni do II. kola výběrového řízení, tj. elektronické aukce k jednotlivým volným bytovým jednotkám dle°přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 3 předloženého materiálu)

   

  0

 

III. ukládá

 1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, zajistit zveřejnění soutěžních podmínek 40.°výběrového řízení schváleného dle bodu I.°tohoto usnesení na úřední desce ÚMČ Praha 10

   

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 22.05.2023

  0

 2. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, ve spolupráci se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s., IČO 272 05 703, se sídlem Vršovická 68/1429, Praha 10, PSČ 101 38, organizačně zajistit průběh 40. výběrového řízení schváleného dle bodu I. tohoto usnesení a předložit Radě MČ Praha 10 návrh na prodej volných bytových jednotek vítězným uchazečům

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 07.09.2023

  0

 
Předkladatel: Bc. Radek Lojda, místostarosta

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...