30. ke Zprávě z přezkoumání systému managementu kvality ÚMČ Praha 10 k 31. 12. 2022

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0297/RMČ/2023
Předkladatel: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0297/RMČ/2023
ze dne 04.05.2023
ke Zprávě z přezkoumání systému managementu kvality ÚMČ Praha 10 k 31. 12. 2022 Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

  1. Zprávu z přezkoumání systému managementu kvality ÚMČ Praha 10 k 31. 12. 2022  dle°normy ČSN EN ISO 9001:2016

    0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
30. ke Zprávě z přezkoumání systému managementu kvality ÚMČ Praha 10 k 31. 12. 2022
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0297/RMČ/2023
Předkladatel: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...