24. k návrhu na vyřazení opotřebovaných herních prvků

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0291/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0291/RMČ/2023
ze dne 04.05.2023
k návrhu na vyřazení opotřebovaných herních prvků Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

 1. návrh na vyřazení opotřebovaných herních prvků:

  - Zahradní pergola v organizaci Mateřská škola U Vršovického nádraží, Praha 10, Sámova 1529/2a, příspěvková organizace

  - Skluzavka Majola, 2 ks zahradní domky A typ, Prohazovací tabule se stříškou, Kreslící tabule se stříškou a Houpací chodník v organizaci Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 2224/27, příspěvková organizace

  0

 

II. schvaluje

 1. vyřazení opotřebovaných herních prvků dle bodu I. tohoto usnesení a příloh předloženého materiálu

   

  0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
24. k návrhu na vyřazení opotřebovaných herních prvků
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0291/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.

Podkladové materiály (4)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...