10. k návrhu na rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací v sociální oblasti za rok 2022

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0308/RMČ/2023
Předkladatel: Kašpar David, MgA.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0308/RMČ/2023
ze dne 18.05.2023
k návrhu na rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací v sociální oblasti za rok 2022 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací v sociální oblasti za rok 2022 v°souladu s přílohami č. 1 a 2 předloženého materiálu

    0

 
Předkladatel: MgA. David Kašpar, místostarosta
10. k návrhu na rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací v sociální oblasti za rok 2022
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0308/RMČ/2023
Předkladatel: Kašpar David, MgA.

Podkladové materiály (4)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...