8. k návrhu na schválení účetní závěrky Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze°10, p. o., za rok 2022

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0306/RMČ/2023
Předkladatel: Kašpar David, MgA.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0306/RMČ/2023
ze dne 18.05.2023
k návrhu na schválení účetní závěrky Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., za rok 2022 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. účetní závěrku Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., za rok 2022 na°základě podkladů uvedených v přílohách č. 1 - 3 předloženého materiálu

    0

 
Předkladatel: MgA. David Kašpar, místostarosta
8. k návrhu na schválení účetní závěrky Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze°10, p. o., za rok 2022
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0306/RMČ/2023
Předkladatel: Kašpar David, MgA.

Podkladové materiály (5)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...