9. k návrhu na schválení účetní závěrky Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., za rok 2022

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0307/RMČ/2023
Předkladatel: Kašpar David, MgA.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0307/RMČ/2023
ze dne 18.05.2023
k návrhu na schválení účetní závěrky Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., za rok 2022 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. účetní závěrku Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., za rok 2022 na základě podkladů uvedených v přílohách č. 1 - 3 předloženého materiálu 

    0

 
Předkladatel: MgA. David Kašpar, místostarosta
9. k návrhu na schválení účetní závěrky Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., za rok 2022
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0307/RMČ/2023
Předkladatel: Kašpar David, MgA.

Podkladové materiály (5)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...