14. k návrhu na poskytnutí obecního bytu výměnou za stávající obecní byt

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0281/RMČ/2023
Předkladatel: Lojda Radek, Bc.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0281/RMČ/2023
ze dne 04.05.2023
k návrhu na poskytnutí obecního bytu výměnou za stávající obecní byt Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. pronájem bytu, uzavření dohody o skončení nájmu bytu a uzavření smlouvy o nájmu bytu dle důvodové zprávy a přílohy č. 1  předloženého materiálu

   

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, podepsat smlouvu o nájmu bytu a dohodu o°skončení nájmu bytu dle důvodové zprávy a přílohy č. 1  předloženého materiálu

  Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

  Termín plnění: 30.06.2023

  0

 
Předkladatel: Bc. Radek Lojda, místostarosta
14. k návrhu na poskytnutí obecního bytu výměnou za stávající obecní byt
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0281/RMČ/2023
Předkladatel: Lojda Radek, Bc.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...