10. k návrhu na schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DOT/82/03/002606/2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0277/RMČ/2023
Předkladatel: Kašpar David, MgA.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0277/RMČ/2023
ze dne 04.05.2023
k návrhu na schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DOT/82/03/002606/2023 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DOT/82/03/002606/2023 s hlavním městem Prahou, se sídlem Mariánské nám. č. 2, 110 01 Praha 1, IČO 000 64 581, jejímž předmětem je poskytnutí dotace v celkové výši 327 000,00 Kč MČ Praha 10 na zajištění financování realizace projektů v oblasti pomoci lidem bez domova, ve znění dle přílohy č.°1 předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. arch. Martinu Valovičovi, starostovi, podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace DOT/82/03/002606/2023, schválenou dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing.arch. Martin Valovič, starosta

  Termín plnění: 19.05.2023

  0

 2. Bc. Pavlu Petříkovi, vedoucímu OSO, zajistit doručení Veřejnoprávní smlouvy o°poskytnutí dotace DOT/82/03/002606/2023, podepsané dle bodu II.1. tohoto usnesení Magistrátu hl. m. Prahy

  Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

  Termín plnění: 31.05.2023

  0

 3. Bc. Pavlu Petříkovi, vedoucímu OSO, zajistit využití dotace, poskytnuté na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DOT/82/03/002606/2023, v souladu s touto smlouvou

  Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

  Termín plnění: 31.01.2024

  0

 
Předkladatel: MgA. David Kašpar, místostarosta
10. k návrhu na schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DOT/82/03/002606/2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0277/RMČ/2023
Předkladatel: Kašpar David, MgA.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...