25. k návrhu na ustavení hodnotící komise ankety Dobrovolník roku Prahy 10 pro rok 2022, jmenování členů této komise pro hodnocení podaných návrhů na nominaci pro volbu Dobrovolník roku Prahy 10 za rok 2022 a prodloužení termínu slavnostního předání ocenění „Dobrovolník roku Prahy 10 pro rok 2022“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0292/RMČ/2023
Předkladatel: Šutka Pavel, JUDr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0292/RMČ/2023
ze dne 04.05.2023
k návrhu na ustavení hodnotící komise ankety Dobrovolník roku Prahy 10 pro rok 2022, jmenování členů této komise pro hodnocení podaných návrhů na nominaci pro volbu Dobrovolník roku Prahy 10 za rok 2022 a prodloužení termínu slavnostního předání ocenění „Dobrovolník roku Prahy 10 pro rok 2022“ Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. ustavení hodnotící komise ankety Dobrovolník roku Prahy 10 pro rok 2022 dle přílohy č.°1 a důvodové zprávy předloženého materiálu

    0

  2. prodloužení termínu slavnostního předání ocenění „Dobrovolník roku Prahy 10 pro rok 2022“, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

    0

 

II. jmenuje

  1. členy této komise pro hodnocení podaných návrhů na nominaci pro volbu Dobrovolník roku Prahy 10 za rok 2022, uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu

    0

 
Předkladatel: JUDr. Pavel Šutka, místostarosta
25. k návrhu na ustavení hodnotící komise ankety Dobrovolník roku Prahy 10 pro rok 2022, jmenování členů této komise pro hodnocení podaných návrhů na nominaci pro volbu Dobrovolník roku Prahy 10 za rok 2022 a prodloužení termínu slavnostního předání ocenění „Dobrovolník roku Prahy 10 pro rok 2022“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0292/RMČ/2023
Předkladatel: Šutka Pavel, JUDr.

Podkladové materiály (4)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...