28. k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru kanceláře starosty (OKS) ÚMČ Praha 10

28. k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru kanceláře starosty (OKS) ÚMČ Praha 10

Suggestion Number:
Resolution Number: 0326/RMČ/2023
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0326/RMČ/2023
ze dne 18.05.2023
k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru kanceláře starosty (OKS) ÚMČ Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. ruší

 1. jednu pracovní pozici asistentky/asistenta starosty v oddělení sekretariátu starosty v°Odboru kanceláře starosty (OKS) ÚMČ Praha 10

   

  ke dni 19. 5. 2023

  0

 

II. zřizuje

 1. jednu pracovní pozici asistentky/asistenta předsedů/předsedkyň výborů Zastupitelstva městské části Praha 10

   

  s účinností od 20. 5. 2023

  0

 

III. schvaluje

 1. novou organizační strukturu Odboru kanceláře starosty (OKS) ÚMČ Praha 10 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

   

  s účinností od 20. 5. 2023

  0

 

IV. ukládá

 1. JUDr. Janě Hatalové, MBA, tajemnici, zajistit provedení pracovněprávních  úkonů, které vyplývají z bodu I. až III. tohoto usnesení

  Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

  Termín plnění: 22.05.2023

  0

 2. JUDr. Janě Hatalové, MBA, tajemnici, zapracovat uvedené organizační změny dle bodů I. až III. tohoto usnesení do Organizačního řádu ÚMČ Praha 10

  Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

  Termín plnění: 22.05.2023

  0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
28. k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru kanceláře starosty (OKS) ÚMČ Praha 10
Suggestion Number:
Resolution Number: 0326/RMČ/2023
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...